Jak atrakcyjny jest Twój dom?

nieruchomośćO tym, czy wyceny domów będą określały je jako atrakcyjne lub nieatrakcyjne, mogą decydować przeróżne elementy. Najważniejsze są oczywiście wszelkie działania przeprowadzane przez samych uczestników transakcji kupna-sprzedaży, ze względu na to, że to oni kształtują poziom popytu i podaży, istnieje jednak szereg czynników stałych, które pozostają niezmienne bez względu na typ domu.

Doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi biorą pod uwagę nie tylko czynniki fizyczne i ekonomiczne, ale i czynniki prawne i środowiskowe, które są równie istotne podczas wyceny domów. Jeżeli dom ma być uznany za atrakcyjny, sprawnie musi funkcjonować sam system podatkowy państwa, w którym owy dom się znajduje. Nie mniej istotne są także wymogi dotyczące ochrony środowiska, łatwość otrzymywania kredytów, możliwość uzyskania ulg podatkowych, swoboda władania i zarządzania nieruchomościami, a także sama sytuacja demograficzna kraju czy wybranego regionu wraz z zawartymi w jej definicji elementami stylu życia i przyzwyczajeń konkretnej grupy ludzi. O cenach nieruchomości w wybranym obszarze decydują zazwyczaj mody, ulegające przekształceniom w czasie, przyzwyczajenia mieszkańców, bezpośrednie sąsiedztwo wycenianego domu, bezpieczeństwo dzielnicy, bliska lokalizacja centrów handlowych i punktów usługowych oraz stan środowiska naturalnego. Wszystkie tego typu elementy, które mogą być, z perspektywy laika, banalne i mało znaczące, dla rzeczoznawców majątkowych mogą stanowić podstawę wyceny domów. Ze względu na to, że znają oni doskonale sytuację panującą obecnie na rynku nieruchomości i potrafią trafnie przewidywać postępujące zmiany, mają wszelkie możliwe narzędzia i umiejętności pozwalające na trafne i dokładne oszacowanie wartości domu a także przekazanie właścicielom cennych wskazówek, mogących pomóc im w podniesieniu wartości rynkowej swojego majątku. Nierzadko okazuje się bowiem, że kilka drobnych zmian lub wykonanie kosmetycznych remontów może podnieść atrakcyjność domu nawet o kilkadziesiąt procent. Przed zawarciem transakcji kupna-sprzedaży dobrze jest zweryfikować wszelkie informacje na temat posiadanej przez siebie nieruchomości. Jeśli mimo dużych starań mieszkanie nie chce się sprzedać, warto sprawdzić, co jest tego przyczyną. Na temat sprzedaży można przeczytać między innymi w sieci. Na przykład na blogu pod adresem http://www.portaldtp.pl/33-dlaczego-twoja-nieruchomosc-nie-moze-znalezc-nabywcy, gdzie tematyka sprzedaży domu (oraz problemów wiążących się z takim zamiarem) została poruszona bardzo szczegółowo. Odpowiedzi na nasze wątpliwości z pewnością znają również rzeczoznawcy. opuszczony dom

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 10.0/10 (3 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +3 (z 3 głosów)