Dlaczego niektóre inwestycje są nierentowne?

Inwestycje to rutynowa czynność, jaka wykonywana jest praktycznie przez każdego z nas. Inwestycje finansowe pozwalają na zyskiwanie kolejnych dóbr, lub przekazywanie pieniędzy na lokaty bankowe, co powoduje że jest szansa zwiększać kwotę pieniędzy, którą się przekazało na lokaty, gdyż banki oferują w zamian za powierzenie im pieniędzy oprocentowanie właściwe do kwoty, którą oddano na lokatę.

więcej

Lokaty bankowe, a produkty strukturyzowane

Lokaty bankowe nieustannie cieszą się zainteresowaniem klientów banków, jednak w ostatnim czasie na rynku usług finansowych, pojawiły się produkty stanowiące niejako alternatywę dla standardowej lokaty. Takim konkurencyjnym rozwiązaniem są produkty strukturyzowane, które powstały z połączenia dwóch składowych, tj. depozytu bankowego oraz „opcji” – mającej za zadanie osiągnięcie większego zysku, w wyniku podjęcia ryzykownej inwestycji. „Opcją” mogą stać się jednostki uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym.

więcej

Koszty związane z prowadzeniem konta bankowego

Konto bankowe jest obecnie najczęściej wybieranym produktem finansowym na rynku. W dzisiejszych czasach, ludzi wolą przechowywać swoje oszczędności na rachunku bankowym niż w portfelu. Banki oferują coraz bardziej atrakcyjne konta bankowe, kusząc klientów wieloma dodatkowymi usługami. Często okazuje się, że z pozoru atrakcyjne konto bankowe, wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłata.

więcej