Wpływ inflacji na zysk z lokaty

Inflacja ma ogromny wpływ na końcowy zysk, jaki osiągniemy wpłacając pieniądze na lokatę bankową. Dzieje się tak dlatego, że większość banków komercyjnych reguluje wysokość oprocentowania lokat w oparciu o wysokość stóp procentowych NBP. Stopa procentowa NBP to cena, za jaką bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym.

więcej

Lokaty bankowe, a produkty strukturyzowane

Lokaty bankowe nieustannie cieszą się zainteresowaniem klientów banków, jednak w ostatnim czasie na rynku usług finansowych, pojawiły się produkty stanowiące niejako alternatywę dla standardowej lokaty. Takim konkurencyjnym rozwiązaniem są produkty strukturyzowane, które powstały z połączenia dwóch składowych, tj. depozytu bankowego oraz „opcji” – mającej za zadanie osiągnięcie większego zysku, w wyniku podjęcia ryzykownej inwestycji. „Opcją” mogą stać się jednostki uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym.

więcej