Lokata – zawsze pewny zysk?

Różnego rodzaju lokaty bankowe są powszechnie uważane za najbezpieczniejszy sposób inwestowania pieniędzy. Czy bezpieczeństwo lokowania środków na lokacie i pewność uzyskania zysków stanowi regułę we wszystkich dostępnych na rynku lokatach? Niestety nie. Gwarancję pełnego bezpieczeństwa, braku ryzyka utraty całości czy części środków i uzyskania zysku dają tylko standardowe terminowe lokaty bankowe. Zarówno krótko, jaki i długoterminowe lokaty, zakładane na określony czas i na określony z góry procent, rzeczywiście dają pewność uzyskania niewielkich wprawdzie, ale za to pewnych zysków. Nawet zmienne oprocentowanie lokat jest bowiem pewne, gwarantowane, a pieniądze ulokowane na lokacie są bezpieczne.

więcej

Konta oszczędnościowe a lokaty

Większość inwestorów, którzy chcą ulokować swoje pieniądze na bezpiecznej metodzie inwestycyjnej wybierają zazwyczaj między lokatami a kontami oszczędnościowymi. To obecnie zdecydowanie najpopularniejsze produkty oszczędnościowe, które posiadają gwarancję wypłaty środków. Takimi instrumentami są również obligacje skarbowe, natomiast już od kilku lat popularność papierów emitowanych przez Skarb Państwa znacząco maleje.

Zarówno konta oszczędnościowe jak i lokaty są gwarantowane przez rządową instytucję Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

więcej