Wpływ inflacji na zysk z lokaty

Inflacja ma ogromny wpływ na końcowy zysk, jaki osiągniemy wpłacając pieniądze na lokatę bankową. Dzieje się tak dlatego, że większość banków komercyjnych reguluje wysokość oprocentowania lokat w oparciu o wysokość stóp procentowych NBP. Stopa procentowa NBP to cena, za jaką bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym.

więcej

Jak szukać atrakcyjnych lokat z wysokim oprocentowaniem?

Dla mnóstwa osób lokaty to godna polecenia metoda na zainwestowanie posiadanych pieniędzy. Jako najpowszechniejszy rodzaj depozytu bankowego posiadają mnóstwo wariantów obrotu gotówką, co przekłada się na sumę zysków.
Nie każda lokata jednakowoż umożliwia zarobienie olbrzymiej sumy pieniędzy. Przede wszystkim należy dokładnie wybrać depozyt w banku do posiadanych możliwości finansowych. Zasadniczo przyjmuje się, że im większą kwotę środków się umieści, tym lepszy będzie profit. Lokaty bankowe są tym bardziej atrakcyjne, ponieważ obarczone są małym ryzykiem straty wpłaconych pieniędzy. Poza tym procent, jaki przyznaje wybrany bank, jest też większy, niż na przeciętnym koncie oszczędnościowym. Reasumując, lokaty funkcjonują w ten sposób, że bank umawia się z interesantem na to, że umieszczana przez niego gotówka po upływie wyznaczonego czasu będzie mu wypłacona wraz z należnymi odsetkami.

więcej

Lokata – zawsze pewny zysk?

Różnego rodzaju lokaty bankowe są powszechnie uważane za najbezpieczniejszy sposób inwestowania pieniędzy. Czy bezpieczeństwo lokowania środków na lokacie i pewność uzyskania zysków stanowi regułę we wszystkich dostępnych na rynku lokatach? Niestety nie. Gwarancję pełnego bezpieczeństwa, braku ryzyka utraty całości czy części środków i uzyskania zysku dają tylko standardowe terminowe lokaty bankowe. Zarówno krótko, jaki i długoterminowe lokaty, zakładane na określony czas i na określony z góry procent, rzeczywiście dają pewność uzyskania niewielkich wprawdzie, ale za to pewnych zysków. Nawet zmienne oprocentowanie lokat jest bowiem pewne, gwarantowane, a pieniądze ulokowane na lokacie są bezpieczne.

więcej