Wskaźniki automatyzacji

Potrzeba posiadania wskaźników automatyzacji występuje zarówno w stosunku do: poszczególnych maszyn czy urządzeń, jak i całych oddziałów, zakładów czy nawet branż przemysłowych. Pierwsze mają znaczenie przy doborze obrabiarek i urządzeń, drugie służą do określenia stanu danej jednostki organizacyjnej w stosunku do innych, zorientowania się w dokonanym postępie czy ułożenia planów postępu na przyszłość. W odniesieniu do poszczególnych obrabiarek można mówić o dwóch czynnikach automatyzacji zakresie i poziomie. Zakres automatyzacji charakteryzuje stopień zbliżenia do pełnej automatyzacji i liczbowo da się wyrazić stosunkiem liczby czynności zautomatyzowanych do ogólnej liczby czynności występujących przy obsłudze danej maszyny.

Poziom automatyzacji określa stopień technicznej doskonałości czynności wykonywanych przez zespoły automatyczne. Określenie liczbowe jest tu trudniejsze, gdyż pod uwagę należy brać czas wykonania i niezawodność działania. Jeżeliby pominąć niezawodność, przyjmując, że jest ona dostatecznie dobra, to poziom można by wyrazić stosunkiem sumy czasów potrzebnych na wykonanie czynności automatycznych do sumy czasów na te same czynności przy wykonywaniu ich ręcznie. Dotychczas stosowany, z punktu widzenia automatyzacji, podział obrabiarek na obrabiarki bez automatyzacji, półautomaty i automaty uwzględniał wyłącznie cykl pracy i obecnie nie odpowiada potrzebom. Postęp techniczny w konstrukcji obrabiarek umożliwia automatyzowanie coraz większego zakresu czynności pomocniczych, wykonywanych dotąd przez robotnika obsługującego daną maszynę lub nawet ustawiacza. Stąd w literaturze zagranicznej, zwłaszcza radzieckiej i niemieckiej, podaje się liczne projekty klasyfikacji obrabiarek według stopnia ich automatyzacji.

Klasyfikacje te, w związku z przedstawionym uprzednio równoległym rozwojem różnych zakresów automatyzacji, mają charakter umowny i dla technologa nie mają większego znaczenia. Dla oceny automatyzacji obrabiarki z punktu widzenia potrzeb technologii najwygodniej jest posługiwać się dwoma wskaźnikami: ciągłości operacji i ciągłości pracy stanowiska. Wartość wskaźników będzie się zmieniała zależnie od charakteru części, których obróbka będzie dokonywana. Ponieważ jednak technolog z reguły dobiera obrabiarki do potrzeb określonej produkcji, zmienność ta nie ma większego znaczenia. Jednoznaczne określenie poziomu automatyzacji oddziału, zakładu czy przemysłu jest znacznie trudniejsze i na ogół wymaga posługiwania się zespołem kilku wskaźników, przy czym metody dające szybkie rezultaty są na ogół mało dokładne.

Więcej o automatyzacji dowiesz się w serwisie falowniki.pl

Najbardziej jest rozpowszechniona metoda porównywania produkcji wykonanej środkami zautomatyzowanymi z całą produkcją. Metoda ta bardzo rozpowszechniona przy procesach ciągłych, np. w przemyśle chemicznym, w przemyśle maszynowym jest stosowana tylko do węższych zakresów i raczej dla uzyskania wskaźnika mechanizacji. Tak np. do oceny stopnia mechanizacji za- i wyładunku w zakładach przemysłu maszynowego oblicza się stosunek ładunków wyrażonych w tonach wyładowanych i załadowanych środkami mechanicznymi do ogólnego tonażu wyładowanych i załadowanych ładunków. Uzyskany wynik jest o tyle zbyt optymistyczny, że znaczna liczba czynności jak zakładanie lin, zaczepów itd. jest wykonywana nadal ręcznie. Dla określenia dokonywanego postępu i ustalenia zadania najbliższą przyszłość wskaźnik taki jest wystarczający, a porównywanie poziomu mechanizacji czy automatyzacji dwóch zakładów jest możliwe przy podobnym charakterze produkcji.

więcej

Systemy antenowe montowane na dachach budynków

Wraz z rozwojem komunikacji i technologii  powstały różnego rodzaju systemy przesyłania danych. Dzięki nim każdego dnia możliwe jest komunikowanie się na różne sposoby pomiędzy ludźmi jak również przesyłanie sygnału radiowo-telewizyjnego na dużą skalę.

Domowe systemy antenowe

Na wyposażeniu większości domów jak również na dach bloków mieszkalnych znajdziemy szereg anten i innych instalacji antenowych, których zadaniem jest przekazywanie sygnału z naziemnych i  satelitarnych nadajników.

Warto wiedzieć, że takie systemy antenowe to nie tylko widoczna na dachu antena, ale nieraz cała seria konstrukcji i urządzeń, które znajdują się wewnątrz budynku.

Konstrukcje tego typu oprócz anteny posiadają również całe okablowanie poprowadzone do odbiornika, telewizora czy innego urządzenia. Po drodze znajdziemy różnego rodzaju konwertery i zamienniki sygnału. Dosyć popularne zwłaszcza przy instalacjach RTV jest tworzenie różnego rodzaju rozgałęzień. Dzięki temu sygnał telewizyjny może być przekazywany do wielu pomieszczeń w mieszkaniu.

Na końcu tego typu instalacji oprócz samego telewizora są również same gniazdka antenowe, które zwykle znajdują się w domach przy podłodze zamontowane obok kontaktów z prądem.

Cała instalacja wymaga dobrego przemyślenia i najlepiej gdy jest ona planowana już na etapie budowy domu, tak aby po wykończeniu mieszkania nie trzeba było na nowo kuć ścian.

Kompletnie inne instalacja buduje się w przypadku dużych obiektów takich jak bloki mieszkalne, budynki instytucji publicznych, czy siedziby firm.

Wówczas dobrze jest mieć ze sobą odpowiednią ekipę instalującą całość.

Właściwa ekipa instalująca

Planując tego typu przedsięwzięcie zdecydowanie lepiej jest wykorzystać profesjonalną ekipę, niż próbować działać samodzielnie. Profesjonalna ekipa znacznie lepiej wykona zadanie. Dodatkowo dostaniemy gwarancję jakości, a przypadku jakichkolwiek problemów będziemy mogli wezwać ich do naprawy uszkodzeń.

Dzięki temu będziemy mogli spać spokojnie i nie martwić się o to, czy w trakcie naszego ulubionego programu telewizyjnego nie dojdzie do przerwań sygnału.

 

więcej